Cederberg

Cederberg ligt ongeveer 250 kilometer ten noorden van Kaapstad op een hoogte van 1036 meter. Het klimaat is er tamelijk hard en wordt gekenmerkt door strenge winters. Het voordeel daarvan is een virus en infectievrije wijngaard die kleine druiventrossen voortbrengt met een hoge kwaliteit. De 66 hectare van Cederberg zijn voor 50 % beplant met witte druivensoorten en voor 50 % met blauwe druiven. Het wijnhuis hecht bijzonder veel belang aan duurzame wijnbouw en streeft naar harmonie tussen wijnbouw en natuur.